Aktivitet

  • Berterik publicerade en uppdatering 3 månader, 1 vecka sedan

    För att få bli medlem i någon ny grupp gäller det att man är aktiv i den gruppen man är medlem. Fortsatt medlemskap kräver även att bilder publiceras i gruppen.
    Nu känns det som om det är ett fåtal som lägger upp något så blir snart dags att resa bland medlemmar.